Historia

Kuskens Café är en del av Tersmedenska Herrgården, grundlagt av Per Reinhold Tersmeden. På 1700 och 1800 talet var Ramnäs en av Sveriges mest betydelsefulla punkter för industrialismen där familjen Tersmeden var en av de rikaste. 1801 uppförde Per Reinhold sin herrgård, vid namn just Tersmedenska Herrgården. Strax därefter, närmare bestämt 1828 uppförde han kuskvillan där egendomens kuskar stod parkerade, hästar vilade och kuskarna bodde. Alltid redo att snabbt sadla upp för att assistera Tersmedenska familjen.

På 30-talet byggdes kusksvillan om och blev sedermera ortens lokala brandstation. Vid inflyttning till Herrgården 2014 återfanns tolv helt oanvända brandyxor i fullkomligt perfekt skick. På 60-talet upphördes användandet av kuskvillan som brandstation och övertogs i privat ägo. Sedan dess har sex familjer ägt egendomen och de nuvarande ägarna till Tersmedenska Herrgården samt Kuskens café heter David Phillips och Maria Phillips.

KUNGSHAMMAREN

Redan år 1590 anlades den första stångjärnshammaren vid Kolbäcksån av Katarina Stenbock, som fått området i änkepension efter maken kung Gustav Vasa. Hammaren fick därför namnet Kungshammaren.

BRANDSTATION

På 30-talet byggdes kusksvillan om och blev sedermera ortens lokala brandstation.