Kuskens Cafe är stängd sommaren 2019
och återöppnar sommaren 2020.